İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

AYKUT BASIM, tüm paydaşlarının ve faaliyetlerinden dolayı etkilenebilecek diğer kişilerin sağlığını koruma, güvenli ve sağlıklı bir iş çevresi sağlama ve sürdürme sorumluluğunun bilincindedir ve bu yükümlülüğü çatısı altında yürütülen bütün faaliyetlere entegre etmeyi taahhüt etmiştir.

AYKUT BASIM, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder; güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratarak, çalışanlarını oluşabilecek her türlü kazadan korumayı süregelen ve öncelikli iş hedefi olarak benimser.

AYKUT BASIM, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilincini artırmak amacıyla eğitimler verir; yasal zorunluluklarla da paralel olarak iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirir. Yeni yatırımlar iş sağlığı ve güvenliği kriterleri dikkate alınarak yapılır. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi devamlılığını, sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilerek iyileştirilir.

AYKUT BASIM’da İş Sağlığı ve Güvenliği tüm çalışanların sorumluluğudur.

Tüm Çalışanlar (ve diğer paydaşlar) kendi güvenlikleri ve ayrıca etkilenen herkesin güvenliği için azami dikkat sarf etmek, İş Sağlığı ve Güvenliği uyarı ve kurallara uymak;

Diğer çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği konularında koordinasyon içinde çalışmak;

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için, şirket içinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymak;

İş sağlığı ve güvenliği konularında risk oluşturabilecek durumları endişelerini amirlerine ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlularına bildirmek ile yükümlüdür.

Ayrıca,

Departman Yöneticileri

Kendi sorumlulukları altındaki departman ve iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği politikasını uygulamaya geçirmek; iş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin yönetimi amacıyla gerekli kaynakları tahsis etmek/edilmesini sağlamak ile yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluları

Şirketin tüm iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu bir çalışan bulunmaktadır. Görev tanımı gereği, bulunduğu iş yerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili düzenlemelerin koordinasyonundan sorumludur.

Üst Yönetim

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi bu politika metninin gözden geçirilmesini ve yayılımını sağlamak,
  • Genel Müdür Yardımcıları, sorumlu oldukları iş kolu dahilinde, bu politika metnini uygulamaya geçirmek;
  • Genel Müdür, periyodik olarak şirketin İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını ve performansını gözden geçirmek ile yükümlüdür.

TEKNOLOJİ

Makine parkurumuzu periyodik olarak yenileyerek, sizlere teknolojinin verdiği en iyi hizmeti, en kaliteli şekilde vermeye çalışıyoruz.

KALİTE

%100 müşteri memnuniyeti için kalitemizden hiç bir zaman taviz vermiyoruz. Personel eğitimlerimizi periyodik bir şekilde planlayarak sizlere her zaman en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz.

GÜVENİRLİLİK

Baskı öncesinden, baskı sonrasına kadar bütün hizmeti bir bütün olarak sunuyor, teslim tarihlerimizi hiç bir zaman kaçırmıyoruz. Her zaman, doğru zamanda ve doğru yerde oluyoruz.

Rakamlarla

Aykut Basım

1000

Mutlu Müşteri

17

Yıllık Tecrübe

80

Çalışan

Web Ofset

Web Ofset, veya Rotatif Ofset Baskı Sistemi, yüksek tirajlı kitap, dergi, insert, katalog, gazete, gibi işlerin basımı için uygundur. Sistemde bobin kağıtlar kullanılır, çift taraflı baskı yapılır ve kağıt yine bobin olarak makineyi terkeder veya makinenin çıkış kısmında katlama ünitesi mevcutsa katlanarak sayılır ve istif edilir.