İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları vizyonumuz; iyi insanlardan, yüksek bir bilinç ve sorumluluk düzeyine erişmiş iyi vatandaşlardan, yaptıkları işte uzmanlaşmış ve ustalaşmış çalışanlardan ve çalışma disiplinini benimsemiş, hatta tutku seviyesine ulaştırmış bir aile kurmak ve AYKUT BASIM’ı misyonuna saygı duyulan güçlü bir çalışan markası haline getirmektir.

İşe Alım Politikası

İşe alım politikamız, adaylara fırsat eşitliği sağlayacak ve onların en doğru şekilde istihdam edilmesine olanak verecek araç ve teknikleri kullanarak potansiyel ve yetenekli insan kaynağını şirketimize kazandırmaktır.

Bu kapsamda ilgili pozisyonun niteliğine göre; çeşitli kaynaklardan ulaştığımız adaylar yine pozisyona göre belirlenmiş değerlendirme süreçlerine dahil olurlar. Değerlendirme sürecimizde mülakatlara ek olarak pozisyonların seviyeleri ve ihtiyaçlarına göre kişilik analizi, İngilizce ve genel yetenek testleri, vaka uygulamaları yer alır.

Oryantasyon Politikası

Oryantasyon sürecimiz, yeni çalışanlarımızın AYKUT BASIM değerlerini benimsemelerini ve görevlerine hazır olarak başlamalarını hedefler. Bu süreçte çalışanlarımız, AYKUT BASIM vizyonu, misyonu, değerleri ve iş yapış biçimi hakkında bilgilendirilir ve görevleri için gerekli olan tüm teknik eğitimleri alırlar.

Performans Yönetim Politikası

Çalışanlarımızı ortak hedeflere yönlendirmek, verimliliği artırmak ve başarıları ödüllendirmek için hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi uygulanır. Performansa dayalı yedekleme planlaması ve kariyer kurguları oluşturulur. Ücretlendirme ve yan hak süreçleri yönetilir.

Eğitim Politikası

Çalışanlarımızın eğitimini şirketimizin gelişiminin önemli bir unsuru olarak görür ve insan kaynağımıza sürekli yatırım yaparız. Eğitim politikamız, çalışanlarımızı, yüksek motivasyon ve performans ile görevlerine devam etmelerini sağlayacak şekilde ihtiyaca yönelik eğitimlerle desteklemektir.

Bu yaklaşımla çalışanlarımıza, kişisel gelişim eğitimleri ve işe / pozisyona özel uzmanlık ve iş yapış şekillerini geliştirmeye yönelik teknik eğitimler verilir.

Kariyer Yönetim Politikası

Kariyer politikamızın temeli; kurumumuzun sürdürülebilirliğini desteklemek ve çalışanlarımızı gelecekteki rollerine hazırlamaktır. Kurumumuzda, çalışanlarımıza kariyer fırsatlarında öncelik verilir ve gelişimleri bu yaklaşım ile takip edilir.

Ödüllendirme Politikası

Çalışanlarımızın katılımcı olmalarını sağlamak, fark yaratan, yaratıcı ve yenilikçi fikirleri teşvik etmek ve başarıları birlikte kutlamak amacıyla öneri sistemi dahilinde şirketimize değer katan fikirler ödüllendirilir.

Fırsat Eşitliği Politikası

Fırsat eşitliği, etik kurallarımız, insan kaynakları politika ve uygulamalarımızın temelidir. Şirketimizde cinsiyet, etnik köken vb. hiçbir ayrımcılık kesinlikle kabul edilmez. Hiçbir çalışan iş içinde dini ve politik görüşlerinin propagandasını yapamaz, kararlarında bu görüşlerini ön planda tutamaz. İş yerlerimizde cinsiyet eşitsizliği, mobbing ve cinsel taciz gibi sorunlar karşısında, tüm çalışanlarımız kimliklerini deşifre etmeden Etik Kurul’a bildirimde bulunabilirler.

Etik İlkelere Uyum Politikası

Tüm çalışanlarımız, etik kurallarımıza uymakla yükümlüdür. İşe başladıklarında uygulanan oryantasyon programı kapsamında çalışanlarımıza; etik ilkelerimiz, şirket içinde etik kurallara uyulmasına destek olmak için yapabilecekler, etik kurul, etik kurulun işleyişi ve başvuru şekilleri ile etik kuralların ihlali halinde uygulanan süreçler sözlü ve yazılı olarak detaylı şekilde aktarılır.

Etik kurulun değerlendirme ve yaptırımları, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde hayata geçirilir.

Ücret Politikası

Aykut Basım Yayın Mat. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde uygulanan ücret politikası şirketimizin işgücü piyasasında rekabetçi olmasını ve çalışanlarımızın sürdürülebilir performansını teşvik etmek üzere kurgulanmıştır.

Bu politika kapsamında şirketimizde iş değerleri baz alınarak oluşturulan ve kademe yapısı ile yönetilen bir ücretlendirme sistemi bulunur. Bu sistem doğrultusunda toplam ücret paketimiz; baz ücret, prim, ikramiye ve ek menfaatlerden oluşur. Ücret paketimizin bu bileşenleri; çalışanların pozisyonuna, kademesine, pozisyonun piyasadaki değerine, bireysel performansına, niteliklerine, enflasyon gelişimine, sektör koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Baz ücret artışları belirlenen kriterler çerçevesinde yapılır. İkramiye; baz ücret dikkate alınarak yıl içerisinde belirli dönemlerde ve oranlarda ödenir. Performans Primi yıllık, Satış Primi aylık ve üç aylık dönemlerde çalışanlara verilen hedef gerçekleştirme sonuçlarına ve prim sistemimize uygun olarak ödenir. Buna ek olarak görev bazlı prim sistemlerimiz de mevcuttur.

Tazminat Politikası

Tazminat politikamız, yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri referans alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede;

  • Kıdem Tazminatı, hizmet sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanunu ile belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan çalışana veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına; çalışanın çalışma süresi ve ücreti baz alınarak yasal kıdem tazminatı tavanı çerçevesinde ödenir.
  • İhbar Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine istinaden, iş sözleşmesinin fesih edileceği çalışana bildirilerek, çalışanın kıdemine göre kanunda öngörülen sürelerde iş arama izni verilmesi veya ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretin nakden ödenmesi şeklinde uygulanır.

TEKNOLOJİ

Makine parkurumuzu periyodik olarak yenileyerek, sizlere teknolojinin verdiği en iyi hizmeti, en kaliteli şekilde vermeye çalışıyoruz.

KALİTE

%100 müşteri memnuniyeti için kalitemizden hiç bir zaman taviz vermiyoruz. Personel eğitimlerimizi periyodik bir şekilde planlayarak sizlere her zaman en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz.

GÜVENİRLİLİK

Baskı öncesinden, baskı sonrasına kadar bütün hizmeti bir bütün olarak sunuyor, teslim tarihlerimizi hiç bir zaman kaçırmıyoruz. Her zaman, doğru zamanda ve doğru yerde oluyoruz.

Rakamlarla

Aykut Basım

1000

Mutlu Müşteri

17

Yıllık Tecrübe

80

Çalışan

Web Ofset

Web Ofset, veya Rotatif Ofset Baskı Sistemi, yüksek tirajlı kitap, dergi, insert, katalog, gazete, gibi işlerin basımı için uygundur. Sistemde bobin kağıtlar kullanılır, çift taraflı baskı yapılır ve kağıt yine bobin olarak makineyi terkeder veya makinenin çıkış kısmında katlama ünitesi mevcutsa katlanarak sayılır ve istif edilir.